Không hổ danh là một trong “Tứ đại kì thư” của văn học cổ điển Trung Quốc, khi đọc lại Tam Quốc, tôi vẫn bị cuốn hút bởi các nhân vật trong truyện, cùng những kế sách được các quân sư như Khổng Minh hay Chu Du sử dụng.Theo ý kiến chủ quan của tôi, Tam Quốc là một trong những tác phẩm mà người đàn ông cần phải đọc để biết cách ứng xử với từng kiểu người, bởi trong tác phẩm có các nhân vật phác họa tính cách phù hợp với từng loại người trong xã hội chúng ta hiện nay, có loại người thô lỗ, cục cằn như Trương Phi, có loại người gian xảo, đa mưu như Tào Tháo, cũng có những anh hùng không qua nổi ải mỹ nhân như Lã Bố, có những người đa mưu túc trí như Khổng Minh, Chu Du, Lỗ Túc…nhưng cuối cùng vẫn không thể thắng được một người- đó là Tư Mã Ý- một con người cực kì khôn ngoan và giảo hoạt.

Mặc dù không thực sự giống với chính sử Trung Quốc, nhưng Tam Quốc Chí đã mô tả cục diện thế chân vạc kéo dài gần 100 năm một cách hào hùng.Do ảnh hưởng của xã hội thời tác giả sống, các nhân vật chính diện như Lưu Bị, Quan Vân Trường, Trương Phi có thể dành được nhiều cảm tình của độc giả hơn.Mặc dù vậy, tôi vẫn bị ấn tượng bởi một nhân vật, được gọi là đại gian hùng – Tào Tháo

Nhắc đến Tào Tháo, người ta hay nghĩ tới một nhân vật xảo quyệt, ma mãnh, với câu nói nổi tiếng: “Thà ta phụ người chứ nhất định không để người phụ ta”.Nhưng đó chỉ là trong truyện của La Quán Trung, còn theo chính sử Trung Quốc, Tào Tháo là một nhà chính trị, quân sự lỗi lạc thời tam quốc, ông đã đưa ra nhiều cuộc cải cách ruộng đất cho các vùng mà ông cai quản và đã có những thành tựu vượt bậc.Có thể nói, Tào Tháo là một nhà chính trị, quân sự đại tài, một nhân vật kiệt suất cuả lịch sử Trung Quốc.

Khi xem phim hay đọc truyện Tam Quốc, các bạn có thể thấy ngay ở đầu truyện(phim), Tào Tháo đã được làm quan của nhà Hán.Vậy Tào Tháo lớn lên như thế nào, đã từng đạt những thành tựu gì để có thể được làm quan ở nhà Hán như vậy ? Nhân tiện đang đọc bộ Tào Tháo – Thánh nhân đê tiện, tôi viết một số bài để các bạn hiểu rõ hơn về con người này. Bài viết sẽ được liệt kê theo từng mốc.

Tổ tiên họ Tào là Tào Tham, từng theo Hán cao tổ Lưu Bang gây dựng sự nghiệp, sau này làm thừa tướng thay Tiêu Hà, rồi mấy đời sau đều không ai làm nên sự nghiệp.

Đến một năm, triều đình mở tiền lệ phong hầu cho hoạn quan, gia tộc họ Tào muốn đưa trẻ con trong họ vào với hi vọng sẽ phát triển được dòng tộc, nhưng ko ai muốn con mình trở thành hoạn quan cả, và Tào Đằng(ông của Tào Tháo) bị ép vào cung làm hoạn quan, hi sinh cho dòng tộc. Không ai ngờ, sau khi vào làm hoạn quan thì tất cả những người đã bức ông vào cung lại cướp hết đất đai, nhà cửa bố mẹ để lại. Phải qua bao khó khăn mới tồn tại được và bắt đầu có chỗ đứng.

Nhiều năm sau đó triều đình cho phép hoạn quan có con nuôi kế thừa, Tào Đằng nhớ mối hận cũ, liền nhận phụ thân của Tào Tháo từ nhà Hạ Hầu về làm con nuôi và giành toàn bộ gia sản cho nhà Hạ Hầu, chứ không giành cho nhà họ Tào(các nhân vật Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên trong Tam Quốc chính là từ nhà Hạ Hầu)

Tào Đằng tuy làm hoạn quan nhưng vẫn thanh liêm, chỉ đến đời Tào Đỉnh và Tào Tung mới làm điều bất nghĩa, mang tiếng xấu cho dòng họ.

Tào Tung chính là  con của Hạ Hầu Gia, thúc thúc của Hạ Hầu Đôn.

Từ nhỏ, Tào Tháo đã được gặp các con quan lại trong vùng, trong đó có Viên Thiệu, Viên Thuật, ông vốn không thích Viên Thuật từ hồi nhỏ

Năm 19 tuổi Tào Tháo được Tào Tung tiến cử với Vương Phủ để làm hiếu liêm(một chức quan nhỏ)

Trước khi nhận hiếu liêm thì Tào Tháo vì cứu Biện Bình là vợ sau này, đã đánh chết người, may nhờ Hạ Hầu Uyên nhận tội giúp nên không sao

Trong thời gian còn trẻ, Tào Tháo cũng kết thân với Sái Mạo, là con của Sái Ung.

Sái Ung là người rất giỏi, chỉ nghe tiếng đàn của Vương Tuấn cũng biết được trong tiếng đàn có sát khí (Vương Tuấn lúc đánh đàn nhìn thấy con chim đậu trên cành cây, lại thấy có con rắn đang nằm cuộn tròn, đang muốn đớp con chim nhạn, nên sinh ra sát khí ).

Khi gặp Tào Tháo Sái Ung đã nói chỉ bậc nhân tài mới có thể thay dây đổi mặt, tuỳ cơ ứng biến, Tào tháo đúng là có những tố chất như vậy

Tào tháo về làm quan ở lạc dương, đặt côn ngũ sắc, ko kiêng nể quyền quý, khiến tên tuổi vang danh khắp lạc dương

Tào tháo đc Kiều Huyền(một viên quan thanh liêm trong triều đình) rất ái mộ, ông cho rằng Tháo sẽ có tiền đồ hơn hẳn 3 học trò Hứa Du, Vương Tuấn, Lâu Khuê của ông.

Kiều Huyền cũng đã dạy Tào Tháo rất nhiều, một số câu trong đó như :

“Trong chốn quan trường có một số người ngoài mặt thì nhiệt tình nhưng trong lòng thực đã xa cách rồi”

“Cơ hội trong đời là rất quan trọng, dù có chí khí, tài học đến đâu mà không có cơ hội thì tất cả hoài bão cũng chỉ thành tro bụi”

Vợ chính của Tào Tháo là Đinh Thị, xấu không ai bì kịp, người thiếp của Tào Tháo do đinh thị làm chủ cho,Đinh Thị cũng biết mình dung mạo xấu xí nên nói vói Tào Tháo “chàng lấy thiếp cũng giống như mua hồng, không để ý mua phải quả thối nên được đền thêm quả lựu vậy”

Trên đường đến Đốn Khâu nhậm chức, bị cướp, ngất, may được Quách Cảnh Đồ cứu giúp

Ở kinh đô Lạc Dương, Tào Tung và Tào Đình lúc nào cũng lo lắng, sợ địa vị của Tống Thị bất ổn

Sau khi Lưu Hoành nổi cơn thịnh nộ, bắt cả gia tộc Tống Hậu tống giam, thì Tào gia ko còn chỗ dựa và bị bãi quan tất cả, từ Tào Đình bị bắt, chết trong lao, tào tung bị bãi quan, tào nhân cũng bị bãi quan, gia tộc dần suy bại

Tào Tháo rất đc lòng dân ở Đốn Khẩu, và sau này cũng phải nhờ đến người dân ở đây, trong thời gian làm quan ở đây, ông bình yên vô sự nhờ chức quan to của bố.

Kiều huyền trc khi bãi quan gửi Tào tung 1 quyển kinh thi cho tào Tháo, hi vọng tào tháo sẽ lĩnh hội đc

(sẽ cập nhật tiếp phần 2 )
Hà Anh Sơn

Facebook Comments
(Visited 102 times, 1 visits today)