Xem Anh hùng xạ điêu, nhiều người không khỏi tự hỏi, vì sao cùng là hậu...