Khi xử lý form nhập liệu, có thể xảy ra trường hợp User không bấm 1 lần nút submit, mà bấm liên tục, nếu ở controller không check thì sẽ xảy ra trường hợp bị duplicate data.
Để khắc phục trường hợp này chúng ta có thể dùng cách đơn giản nhất đó là disable nút submit ngay sau khi bấm submit bằng jQuery, như vậy thì dữ liệu chỉ được thêm vào một lần.
Các cách khắc phục khác sẽ được giới thiệu sau.
Ví dụ demo :

jQuery('form#transactionRegister').submit(function(){
$(this).find('input[type=submit]').attr('disabled', 'disabled');
});

 

Facebook Comments
(Visited 15 times, 1 visits today)