Trong vô vàn lựa chọn mà đời người phải trải qua, không phải lúc nào chúng...